جدول کلاس ها

500000 تومان

کلاس های آموزشی

 • 5.00

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • ظرفیت20 کودک
 • زمان45 دقیقه
 • سن5 - 6

500000 تومان

کلاس های چندرسانه ای

 • 4.50

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • ظرفیت20 کودک
 • زمان45 دقیقه
 • سن5 - 6

500000 تومان

کلاس های زبان

 • 5.00

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • ظرفیت20 کودک
 • زمان45 دقیقه
 • سن5 - 6

500000 تومان

کلاس های نقاشی

 • 4.50

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • ظرفیت20 کودک
 • زمان45 دقیقه
 • سن5 - 6

500000 تومان

کلاس های ریاضی

 • 5.00

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • ظرفیت20 کودک
 • زمان45 دقیقه
 • سن5 - 6

500000 تومان

کلاس های آموزشی

 • 5.00

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • ظرفیت20 کودک
 • زمان45 دقیقه
 • سن5 - 6